background
rượu trung thứ
cá chép
Đặc sản tôm chua
background
cá chua
chả cá thác lác
cá nướng
background
Nếp Mỹ Thọ
Cá mai
Cá lóc làm sạch
Cá chép

Cá chép

Giá: 80,000 VNĐ

Xuất xứ: Đầm Trà Ổ
Cá lóc đồng làm sạch

Cá lóc đồng làm sạch

Giá: 120,000 VNĐ

Xuất xứ: Đầm Trà Ổ
Chả cá thác lác

Chả cá thác lác

Giá: 280,000 VNĐ

Xuất xứ: Đầm Trà Ổ
Cá lóc nướng

Cá lóc nướng

Giá: 250,000 VNĐ

Xuất xứ: Phù mỹ
Cá mai

Cá mai

Giá: 150,000 VNĐ

Xuất xứ: Mỹ Thành
Cá chua

Cá chua

Giá: 120,000 VNĐ

Xuất xứ: Mỹ Thành
Rượu nếp Bình Định

Rượu nếp Bình Định

Giá: 50,000 VNĐ

Xuất xứ: Mỹ Thọ
Nếp 3 tháng Chánh Trạch, Mỹ Thọ

Nếp 3 tháng Chánh Trạch, Mỹ Thọ

Giá: 50,000 VNĐ

Xuất xứ: Mỹ Thọ
Đặc sản tôm chua thơm ngon

Đặc sản tôm chua thơm ngon

Giá: 130,000 VNĐ

Xuất xứ: Mỹ Thành
Rượu trung thứ

Rượu trung thứ

Giá: 50,000 VNĐ

Xuất xứ: Mỹ Chánh

Đặc sản theo mùa

Phù Mỹ quê tôi

Đặc sản cơ bản

Hỗ trợ trực tuyến

  • VINH Skype

    0985 189 001 anhvinh118@gmail.com
  • VINH Skype

    0901 729 499 anhvinh118@gmail.com